Spojené státy patentují

6,126,794

Komory

Říjen 3, 2000

Aparát pro produkování ortohydrogen anebo parahydrogen

Abstraktní

Aparát pro produkování přímo ortohydrogen anebo parahydrogen. Aparát zahrnuje nádobu přidržovací vody a aspoň jeden pár těsně- rozložených elektrod uspořádaných uvnitř nádoby a ponořený ve vodě. První napájení dá zvláštní první impulsový signál k elektrodám.

Cívka může také být uspořádaný uvnitř nádoby a ponořený ve vodě jestli produkce parahydrogen je také požadovaný. Druhé napájení dá druhý impulsový signál k roli skrz přejít na žádat energii k vodě.

Kdy druhé napájení je odpojené od cívky  a jen elektrody přijmout impulsový signál, pak ortohydrogen může být vyprodukovaný.

Kdy druhé napájení je připojené k cívce a oba elektrody a cívka přijme impulsové signály, pak nejprve a druhý impulsový signály mohou být řízený produkovat parahydrogen. Nádoba je samo -- tlakový a voda uvnitř nádoby vyžaduje žádný chemický katalyzátor pro efektivně produkovat ortohydrogen anebo parahydrogen. Teplo není vygenerované, a bublinky netvoří na elektrodách.

Vynálezcové:

Komory; Stephen Barrie (Alberta, CA)

Zplnomocněnec:

Xogen síla Inc . (Calgary, CA)

Appl. Ne.:

105023

Vyplněný:

Červen 26, 1998

 

Aktuální USA řadit:

204/230.5 ; 204/230.6; 204/230.7; 204/230.8; 204/270; 204/272; 204/278; 204/293; 204/DIG9

Intern'l řadí:

C25B 015/00; C25B 009/00; C25B 011/04

Pole hledání:

204/230.6,230.7,242,267,270,272,278,230.5,DIG. 9,230.8


Prvořadý examinátor: Valentine; Donald R.
Právní zástupce, agent nebo firma: Stoel Rives LLP

Tvrzení

Co je prohlášený je:

1. Aparát zahrnující:
a. nádoba pro držení tekutého řešení včetně vody;
b. pár elektrod uspořádaných uvnitř řekl nádoba, řekla elektrody být rozložené nehledě na se nenavzem 1 mm;
c. role uspořádaný uvnitř řekla nádoba;
d. - .p.) první napájení spojený k řečený elektrody pro poskytující první impulsový signál jednomu z řečených elektrod řekly impulsový signál mít signál-mezera procento podstatně rovný 10:1 a četnost z 10 pro 250 kilohertzi; a
e. druhé napájení přepínatelný spojený k cívce pro poskytující druhý impulsový signál k řečený cívce, řekla druhý impulsový signál mít četnost asi 19 HZ;
čtvrtpenny v čem řekl elektrody jsou přizpůsobené pro ponoření v řečeném tekutém řešení;
g. řečený role je uspořádaná nad řečenými elektrodami;
h. řečený první impulsový signál z řečeného prvního napájení má voltáž 12 V a proudu 300 mA;
i. řečený první impulsový signál má pravoúhlý kmit křivky;
j. jeden z řečeného páru elektrod vytváří vnitřní válec a ostatní řečeného páru elektrod vytvářejí vnější váleček prostředí řeklo vnitřní válec;

k. oba řečených elektrod jsou zhotovení ze stejného materiálu;
l. řečený tekuté řešení nezahrne chemický katalyzátor;

m. řečený nádoba zahrnuje přetlakový ventil který otvírá jestli tlak uvnitř řekl nádoba překračuje předurčený práh;

n. řečený nádoba zahrnuje odpadní port pro transport tlakových plynových obsah z řečené nádoby k zařízení ze skupiny sestávající se :
1. spalovací motor;
2. opětující pístový motor;
3. motory s plynovou turbínou;
4. kamna;
5. ohřívač;
6. pec;
7. destilační jednotka;
8. vodní čistící jednotka; a
9. vodíkový/kyslíkový plamen proudové letadlo; a o. napěťová úroveň řečeného druhého impulsového signálu aplikována na řečený role je proměnná.
2. Aparát zahrnující:
a. nádoba pro držení tekutého řešení včetně vody;
b. pár elektrod uspořádaných uvnitř řekl nádoba, řekla elektrody být rozložené nehledě na se nenavzem 5 mm nebo menší; a
c. napájení spojený k řečený elektrody pro poskytující impulsový signál jednomu z řečených elektrod, řekly impulsový signál mít signál-mezera procento podstatně rovný 10:1 a četnost z 10 pro 250 kilohertzi;
d. - .p.) v čem řekl elektrody jsou přizpůsobené pro ponoření v řečeném tekutém řešení.
3. Aparát z tvrdí 2, v čem řekl impulsový signál z řečeného napájení má voltáž 12 V a proudu 300 mA.
4. Aparát z tvrdí 3, v čem impulsový signál má pravoúhlý kmit křivky.
5. Aparát z tvrdí 3, v čem oba řečeného páru elektrod tvoří plochou desku.
6. Aparát z tvrdí 5, další zahrnující aspoň jeden další pár elektrod spojil s řečený napájení, v čem každá elektroda řečeného dalšího páru elektrod vytváří plochou desku.
7. Aparát z tvrdí 5, v čem oba řečeného páru elektrod je vytvořený stejným materiálem.
8. Aparát z tvrdí 7, v čem řekl materiální formování řeklo elektrody jsou nerezová ocel.
9. Aparát z tvrdí 3, v čem řekl aparát je přizpůsobený produkovat vodík a kyslík z tekutého řešení za nepřítomnosti chemického katalyzátoru.
10. Aparát z tvrdí 3, v čem řekl nádoba zahrnuje přetlakový ventil který otvírá jestli tlak uvnitř řekl nádoba překračuje předurčený práh.
11. Aparát z tvrdí 3, v čem řekl aparát je přizpůsobený produkovat vodík a kyslík z tekutého řešení v odpověď na řečený impulsový signál a řekl nádoba zahrnuje výstupní port pro výstup řekl vodík a kyslík, a další zahrnující:
zařízení včetně vstupního portu připojeného k řečený výstupní port pro přijímání řekl vodík a kyslík, řekl zařízení vybraný ze skupiny sestávající se :
a. spalovací motor;
b. opětující pístový motor;
c. motory s plynovou turbínou;
d. - .p.) kamna;
e. ohřívač;
čtvrtpenny pec;
g. destilační jednotka;
h. vodní čistící jednotka; a
i. vodíkový/kyslíkový plamen proudové letadlo.
12. Aparát z tvrdí 2, v čem jeden z řečeného páru elektrod vytváří vnitřní válec a ostatní řečeného páru elektrod vytvářejí vnější váleček prostředí řeklo vnitřní válec.
13. Aparát z tvrdí 12, v čem oba řečeného páru elektrod je vytvořený stejným materiálem.
14. Aparát z tvrdí 13, v čem řekl materiální formování řeklo elektrody jsou nerezová ocel.
15. Aparát z tvrdí 2, v čem řekl aparát je přizpůsobený produkovat vodík a kyslík z tekutého řešení za nepřítomnosti chemického katalyzátoru.
16. Aparát z tvrdí 2, v čem řekl nádoba zahrnuje přetlakový ventil který otvírá jestli tlak uvnitř řekl nádoba překračuje předurčený práh.
17. Aparát z tvrdí 2, v čem řekl aparát je přizpůsobený produkovat vodík a kyslík z tekutého řešení v odpověď na řečený impulsový signál a řekl nádoba zahrnuje výstupní port pro výstup řekl vodík a kyslík, a další zahrnující:
zařízení včetně vstupního portu připojeného k řečený výstupní port pro přijímání řekl vodík a kyslík, řekl zařízení vybraný ze skupiny sestávající se :
a. spalovací motor;
b. opětující pístový motor;
c. motory s plynovou turbínou;
d. - .p.) kamna;
e. ohřívač;
čtvrtpenny pec;
g. destilační jednotka;
h. vodní čistící jednotka; a
i. vodíkový/kyslíkový plamen proudové letadlo.
18. Aparát zahrnující:
a. nádoba pro držení tekutého řešení včetně vody;
b. pár elektrod uspořádaných uvnitř řekl nádoba;
c. role uspořádaný uvnitř řekla nádoba;
d. - .p.) první napájení spojilo s řečený elektrody pro poskytující první impulsový signál jednomu z řečených elektrod; a
e. druhé napájení spojilo s řečený role pro poskytující druhý impulsový signál k řečený role.
19. Aparát z tvrdí 18, v čem
a. řečený elektrody jsou přizpůsobené pro ponoření v řečeném tekutém řešení; a
b. řekl role je uspořádaná nad řečenými elektrodami.
20. Aparát z tvrdí 19, další zahrnující vypínač spojený k druhému napájení k mít spojení/přeruší spojení řeklo druhé napájení pro/z řečené role.
21. Aparát z tvrdí 20, v čem řekl druhé napájení je proměnné napěťové napájení pro proměnnou napěťovou úroveň řečeného druhého impulsového signálu v průběhu času.
22. Aparát z tvrdí 21, v čem řekl první napájení je proměnné výstupní napájení pro proměnný aspoň jeden výstupní parametr řečeného prvního impulsového signálu v průběhu času.
23. Aparát z tvrdí 20, v čem řekl nádoba zahrnuje přetlakový ventil který otvírá jestli tlak uvnitř řekl nádoba překračuje předurčený práh.
24. Aparát z tvrdí 19, v čem řekl druhé napájení je proměnné napěťové napájení pro proměnnou napěťovou úroveň řečeného druhého impulsového signálu v průběhu času.
25. Aparát z tvrdí 24, v čem řekl první napájení je proměnné výstupní napájení pro proměnný aspoň jeden výstupní parametr řečeného prvního impulsového signálu v průběhu času.
26. Aparát z tvrdí 19, v čem řekl první napájení je proměnné výstupní napájení pro proměnný aspoň jeden signální parametr řečeného prvního impulsového signálu v průběhu času.
27. Aparát z tvrdí 19, v čem řekl druhé napájení zahrnuje astabilní obvod který osciluje v četnosti mezi 17 Hz a 22 Hz.
28. Aparát z tvrdí 19, kde řekl pár elektrod jsou vyčerpaný odděleně do 1 mm.
29. Aparát z tvrdí 28, v čem jeden z řečeného páru elektrod vytváří vnitřní válec a ostatní řečeného páru elektrod vytvářejí vnější váleček prostředí řeklo vnitřní válec.
30. Aparát z tvrdí 29, v čem oba řečeného páru elektrod je vytvořený stejným materiálem.
31. Aparát z tvrdí 30, v čem řekl materiální formování řeklo elektrody jsou nerezová ocel.
32. Aparát z tvrdí 28, v čem oba řečeného páru elektrod tvoří plochou desku.
33. Aparát z tvrdí 32, další zahrnující aspoň jeden další pár elektrod spojil s řečený první napájení, v čem každá elektroda řečeného dalšího páru elektrod vytváří plochou desku.
34. Aparát z tvrdí 32, v čem oba řečeného páru elektrod je vytvořený stejným materiálem.
35. Aparát z tvrdí 34, v čem řekl materiální formování řeklo elektrody jsou nerezová ocel.
36. Aparát z tvrdí 19, v čem řekl aparát je přizpůsobený produkovat vodík a kyslík z tekutého řešení za nepřítomnosti chemického katalyzátoru.
37. Aparát v tvrdí 18, v čem řekl aparát je přizpůsobený produkovat vodík a kyslík z tekutého řešení v odpověď na řečený první impulsový signál a řekl nádoba zahrnuje výstupní port pro výstup řekl vodík a kyslík, a další zahrnující: zařízení včetně vstupního portu připojeného k řečený výstupní port pro přijímání řekl vodík a kyslík, řekl zařízení vybraný ze skupiny sestávající se :
a. spalovací motor;
b. opětující pístový motor;
c. a. motory s plynovou turbínou;
d. - .p.) kamna;
e. ohřívač;
čtvrtpenny pec;
g. destilační jednotka;
h. vodní čistící jednotka; a
i. vodíkový/kyslíkový plamen proudové letadlo.

Popis

POZADÍ VYNÁLEZU

1. Pole vynálezu

Současný vynález souvisí k aparátu pro produkování ortohydrogen a parahydrogen.

2. Popis Souvisejícího umění

Konvenční elektrolýza buňky jsou schopné z produkování vodíku a kyslíku z vody. Tyto konvenční buňky obecně zahrnují dvě elektrody uspořádané uvnitř buňky které žádat energii k vodě pro tím produkovat vodík a kyslík. Dvě elektrody jsou konvenčně zhotovené z dvou různých materiálů.

Nicméně, vodík a kyslík vygenerovaný v konvenčních buňkách jsou obecně vyprodukovaný v neúčinném způsobu. To je, velké množství elektrické energie je požadované, aby bylo aplikovaný na elektrody k tomu, aby produkoval vodík a kyslík. Nadto, chemický katalyzátor jako sodíková hydroxylová skupina nebo hydroxid draselný musí být přidaný k vodě oddělit vodíkové nebo kyslíkové bublinky z elektrod. Také, vyprodukované plyny musí často být přepravovaný k tlakové nádobě pro uskladnění, protože konvenční buňky produkují plyny pomalu. Také, konvenční buňky inklinují k oživit se, vytvoření různorodosti problémů, včetně vaření vody. Také, konvenční buňky inklinují k tvořit plynové bubliny na elektrodách kterých působit jako električtí izolátoři a redukují funkci buňky.

Podle toho, to je extrémně žádoucí produkovat velké množství vodíku a kyslíku s jen skromným množstvím vstupního výkonu. Nadto, to je žádoucí produkovat vodík a kyslík s "regulérní" vodovodní vodou a bez jakéhokoliv dalšího chemického katalyzátoru, a operovat buňku bez potřeby pro další čerpadlo vyrovnat tlak tomu. To by bylo také žádoucí konstruovat elektrody používání stejného materiálu. Také, to je žádoucí produkovat plyny rychle, a bez tepla, a bez bublinek na elektrodách.

Orthohydrogen a parahydrogen jsou dva různé izomery z vodíku. Orthohydrogen je to stav, stát vodíkových molekul v kterém rotace z dvou jádr jsou paralelní. Parahydrogen je to stav, stát vodíkových molekul v kterém rotace z dvou jádr jsou antiparalelní. Různé charakteristické rysy z přímo ortohydrogen a parahydrogen vede do různých fyzikálních vlastností. Například, ortohydrogen je vysoce hořlavý zatímco parahydrogen je pomalejší hořící forma vodíku.

Tak, ortohydrogen a parahydrogen moct být použitý pro různé aplikace. Konvenční elektrolyzéry udělají jen ortohydrogen a parahydrogen. Parahydrogen, konvenčně, je obtížný a drahý udělat.

Podle toho, to je žádoucí produkovat levně ortohydrogen a/nebo parahydrogen používání buňky a aby mohl ovládat množství buď produkovaný buňkou. To je také žádoucí nasměrovat vyprodukovaný ortohydrogen nebo parahydrogen k spojenému stroji za účelem poskytnout zdroj energii pro stejné.

 

PŘEHLED VYNÁLEZU

To jim proto předmět současného vynálezu poskytnout buňku mající elektrody a obsahující vodu kterou produkuje velké množství vodíku a kyslíku v relativně malém množství času, a se skromným množstvím vstupního výkonu, a bez tvořícího tepla.

To je další předmět současného vynálezu pro buňku produkovat bublinky vodíku a kyslík které/ho ne chomáč kolem nebo na elektrodách.

To je také předmět současného vynálezu pro buňku pro pořádně operovat bez chemického katalyzátoru. Tak, buňka může běžet jenom na vodovodní vodě. Nadto, dodatečné náklady přidružený s chemickým katalyzátorem může být vyhnuly se.

To je další předmět současného vynálezu pro buňku být samo -- vyrovná tlak. Tak, žádný další čerpadlo není potřebné.

To je další předmět současného vynálezu poskytnout buňku mající elektrody zhotovené ze stejného materiálu. Tento materiál může být nerezová ocel, například. Tak, budování buňky může být zjednodušené a odpovídající výdaje redukované.

To je další předmět současného vynálezu poskytnout buňku kterou je schopný z produkování ortohydrogen, parahydrogen nebo směs z toho a může být řízený produkovat nějaké relativní množství ortohydrogen a parahydrogen požadovaného uživatelem.

To je další předmět vynálezu pojit plynný výstup buňky k zařízení, jako spalovací motor, tak, že zařízení může být poháněný z plynů dodávaných k tomu.

Tyto a další objekty, rysy, a charakteristické rysy ze současného vynálezu budou víc zjevný na považování následujícího podrobného popisu a připojených tvrzení s ohledem na doprovázející kresby, v čem jako odkazové číslovky určené odpovídající části v různých číslech.

Podle toho, současný vynález zahrnuje nádobu pro přidržovací vody. Aspoň jeden pár těsně- rozložených elektrod jsou umístěný uvnitř nádoby a ponořený pod vodou. První napájení dá zvláštní impulsový signál k elektrodám. Cívka je také uspořádaná v nádobě a ponořený pod vodou. Druhé napájení dá zvláštní impulsový signál skrz přejít na elektrody.

Kdy jen elektrody přijmou impulsový signál, pak ortohydrogen může být vyprodukovaný. Kdy oba elektrody a cívka přijme impulsové signály, pak parahydrogen nebo směs parahydrogen a ortohydrogen může být vyprodukovaný. Nádoba je samo - tlakový a voda uvnitř nádoby nevyžaduje žádný chemický katalyzátor pro efektivně produkovat ortohydrogen anebo parahydrogen.

STRUČNÝ POPIS KRESEBObr. 1 je postranní pohled na buňku pro produkování
ortohydrogen včetně páru elektrod podle prvního ztělesnění současného vynálezu;Obr. 2 je postranní pohled na buňku pro produkování
ortohydrogen včetně dvou párů z elektrod podle druhého ztělesnění současného vynálezu;Obr. 3 je postranní pohled na buňku pro produkování
ortohydrogen včetně páru válcového tvaru elektrody podle třetího ztělesnění současného vynálezu;Obr. 4a je schéma objasňující obdélníková vlna impulsový signál který může být produkovaný obvodem Obr. 5 a aplikována na elektrody z Obr. 1 - 3;

Obr. 4b je schéma objasňující rozřeže zubní vlnu impulsový signál který může být produkovaný obvodem Obr. 5 a aplikována na elektrody z Obr. 1 - 3;Obr. 4c je schéma objasňující trojúhelníková vlna impulsový signál který může být produkovaný obvodem Obr. 5 a aplikována na elektrody z Obr. 1 - 3;Obr. 5 je elektronické schéma zapojení objasňující napájení který je připojené k elektrodám z Obr. 1 - 3;Obr. 6 je postranní pohled na buňku pro produkování přinejmenším
parahydrogen včetně role a páru elektrod podle čtvrtého ztělesnění současného vynálezu;Obr. 7 je postranní pohled na buňku pro produkování přinejmenším
parahydrogen včetně role a dvou párů z elektrod podle pátého ztělesnění současného vynálezu;Obr. 8 je postranní pohled na buňku pro produkování přinejmenším
parahydrogen včetně role a páru válcového tvaru elektrody podle šestého ztělesnění současného vynálezu; aObr. 9 je elektronické schéma zapojení objasňující napájení který je připojené k roli a elektrodám z Obr. 6 - 8.

PODROBNÝ POPIS PREFEROVANÉHO ZTĚLESNĚNÍ

Obr. 1 ukáže první ztělesnění současného vynálezu včetně buňky pro produkování vodíku a kyslíku. Jak bude projednaný dole spolu s  Obr. 6 - 8,

produkce parahydrogen vyžaduje další cívku neukázanou ve Obr. 1. Tak, vodík produkovaný prvním ztělesněním Obr. 1 je ortohydrogen.

Buňka zahrnuje zavřenou nádobu 111 který je zavřené v jeho/něm spodní části se závitem plastovým základem 113 a šroubový nit základ 109. Nádoba 111 mohou být zhotovený z, například, plexisklo a má příkladnou výši 43 cm a příkladné šíře 9 cm. Nádoba 111 vejde se kohoutkovou vodu 110 v tom.

Buňka dále zahrnuje tlakoměry 103 změřit tlak uvnitř nádoby 111. Odpadní ventil 102 je připojené k vrcholu nádoby 111 povolit nějaké plyny uvnitř nádoby 111 uniknout do výstupní trubky 101.

Buňka také zahrnuje populární ventil 106 připojený k základu 113. Populární ventil 106 dá bezpečnostní funkci automaticky uvolňujícím tlakem uvnitř nádoby nemoc jestli tlak překračuje předurčený práh. Například, populární ventil 106 mohou být situovaný aby se to otevře jestli tlak v nádobě překračuje 75 psi. Od doby nádoby 111 je postavené odolat tlaku asi 200 psi., buňka je poskytnutá s velkým bezpečným ziskovým rozpětím.     100 psi = 6,89 bar(atm) = 689 kPa
Pár elektrod 105a, 105b jsou uspořádané uvnitř nádoby 111. Elektrody 105a, 105b jsou ponořené pod špičkovou úrovní vody 110 a definuje vzájemné ovlivňování zóna 112 tam - mezi. Elektrody 105a, 105b jsou raději zhotovený ze stejného materiálu, jako nerezová ocel.

K tomu, aby produkoval optimální množství vodíku a kyslíku, rovnající se rozestup mezi elektrodami 105a, 105b musí být udržovanými. Nadto, to je výhodnější než minimalizovat rozestup mezi elektrodami 105a, 105b. Nicméně, rozestup mezi elektrodami 105a, 105 nemůže být umístěný nadměrně zavřít protože hoření oblouku mezi elektrodami 105a, 105b by budou vyskytovat se. To bylo určený že rozestup 1 mm je optimální rozestup pro produkování vodíku a kyslíku. Rozestupový až 5 mm může pracovat efektivně, ale rozestup nad 5 mm nepracoval dobře, kromě s nadměrnou silou.

Vodík a kyslíkové plyny výstup skrz výstupní trubku 101 mohou být přenesený potrubní poštou 101 k zařízení 120 používání těch plynů, například spalovací motor, takový jak je ukázáno ve fíku. 1. Namísto spalovacího motoru, zařízení 120 mohou být nějaké zařízení používání vodíku a kyslíku, včetně opětujícího pístového motoru, motory s plynovou turbínou, kamna, ohřívač, pec, destilační jednotka, vodní čistící jednotka, vodík/kyslíkové proudové letadlo, nebo další zařízení používání plynů. S adekvátně produktivním příkladem současného vynálezu, nějaký takový zařízení 120 používání výstupních plynů může běžet spojitě bez potřeby pro uskladnění nebezpečného vodíku a kyslíkových plynů.

Obr. 2 ukáže druhé ztělesnění současného vynálezu které/ho zahrnuje víc než jeden pár elektrod 205a- d. - .p.) Rozestup mezi elektrodami je méně než 5 mm jako v ztělesnění  Obr. 1. Zatímco Obr. 2 přehlídky jediný další pár elektrod, je možné zahrnout mnohem víc páry (e.g.,až 40 párů  elektrod) uvnitř buňky. Zbytek buňky ilustrované ve Obr. 2 zbude stejný jako to ilustrovaný ve Obr. 1. Vícenásobné elektrody jsou raději ploché desky těsně rozložený, paralela sobě nenavzem.

Obr. 3 ilustruje buňku mít válcově zformované elektrody 305a, 305b. Vnější elektroda 305b obklopí souosou uspořádanou vnitřní elektrodu 305a. Rovnající se rozestup elektrod 305a, 305b je méně než 5 mm a interaktivní zóna je souosá uspořádaný mezi dvěma elektrodami 305a, 305b. Zatímco Obr. 3 ilustruje horní část nádoby 111 být utvořené plastovou čepicí 301, to bude ohodnocené pro ty zručnost v umění která čepice 301 mohou být užívaný v ztělesněních z Obr. 1 - 2 a ztělesnění Obr. 3 může zužitkovat stejnou nádobu 111 ilustrovaný ve Obr. 1 - 2. Jak navrhovaný Obr. 3, elektrod mohou být téměř každý tvar jako ploché desky, tyčinky, trouby nebo souosé válce.

Elektrody 105a, 105b z Obr. 1 (nebo elektrod 205a- d Obr. 2 nebo elektrod 305a, 305b z Obr. 3) jsou příslušně připojené k výkonovým předávacím místům 108a, 108b tak že oni mohou přijmout impulsový elektrický signál z napájení. Impulsový signál může být téměř každé křivky a mají proměnnou nynější hladinu, napěťový stupeň, četnost a signál-mezera procento (i.e., procento trvání jednotlivého pulsu k intervalu mezi dvěma následnými luštěninami). Například, napájení poskytující sílu k elektrodám mohou být ze sítě 230/12 stejnosměrných voltů  nebo baterie automobilu.

Obr. 4a, Obr. 4b a Obr. 4c ilustruje obdélníkovou vlnu, rozřezat zubní vlnu a trojúhelníkovou vlnu, příslušně který mohla být aplikovaný na elektrody 105a, 105b (nebo 205a- d nebo 305a, 305b) v souladu se současným vynálezem. Každý z křivek ilustrovaných ve Obr. 4a- 4c má 1:1 signál-mezera procento. Jak je ukázáno ve Obr. 4b, rozřezat zubní vlnu jen dosáhne vrcholové napětí na konci šířky impulzu. Jak je ukázáno ve Obr. 4c, trojúhelníková vlna má nízké vrcholové napětí. To jsou nalezené že optimální výsledky pro produkování vodíku a kyslíku v současném vynálezu jsou získány používání obdélníkové vlny.

Po uvedení impulsového signálu z napájení, elektrody 105a, 105b spojitě a téměř okamžitě generuje vodíkové a kyslíkové bublinky z vody 110 ve vzájemném ovlivňování zóna 112. Nadto, bublinky může být vygenerovaný s jen minimálním teplem vody 110 nebo nějaká jiná část buňky. Tyto bublinky se zvednou skrz vodu 110 a sbírá v horní části nádoby 111.

Vygenerované bublinky jsou ne spojený do svazku kolem nebo na elektrodách 105a, 105b a tak pohotově pluje do povrchu vody 110. Proto, není třeba přidat chemický katalyzátor napomáhat vedení řešení nebo redukovat bublinu shlukovací kolem nebo na elektrodách 105a, 105b. Tak, jen vodovodní voda je potřebná pro generaci vodíku a kyslíku v současném vynálezu.

Plyny vyprodukovaný uvnitř nádoby jsou samo -- vyrovnat tlak (i.e.,tlak vestaví nádobu produkcí plynů, bez vzduchového čerpadla). Tak, žádný další čerpadlo není potřebné, aby bylo doplněn do nádoby 111 a vyprodukovaný plyny dělají netřebu být přepravovaný do tlakové nádoby.

Napájení v současném vynálezu je požadované, aby poskytlo impulsový signál mající jen 12 V v 300 mA (3.6 watty). To je nalezené že optimální množství vodíku a kyslík byl vyprodukovaný kdy impulsový signál má signál-mezera procento 10:1 a četnost 10 - 250 kilohertz. Používání těchto parametrů, prototypní buňka současného vynálezu je schopná z produkování plynů v poměru k 1 psi. za minutu (1 psi = 0,0689 bar(atm) = 6,89 kPa). Podle toho, buňka současného vynálezu je schopná z produkování vodíku a kyslíku ve vysoce účinném způsobu, rychle a s nízkými požadavky výkonu.

Jak uvedeno výše, vodík produkovaný ztělesněními z Obr. 1 - 3 je ortohydrogen. Jako je dobře porozuměný těmi kvalifikovaný v umění, ortohydrogen je vysoce hořlavý. Proto, nějaký ortohydrogen vyprodukovaný může být přepravovaný z nádoby 111 skrz ventil 102 a odpadní trubka 101 být užívaný zařízením jako spalovací motor.

Současný vynález, s dostatečnými elektrodami, může generovat vodík a kyslík rychlá dost aby krmila plyny přímo do vnitřního spalovacího motoru nebo proudového stroje, a řídí motor spojitě bez hromadění a uskladnění plynů. Z toho důvodu, toto dá poprvé vodíkový/kyslíkový hnaný motor který je bezpečný protože tomu vyžaduje žádné uskladnění vodík nebo kyslíkové plyny.

Obr. 5 ilustruje příkladné napájení pro poskytující D.C. impulsové signály jako ti ilustrovaný v Obr. 4a- 4c do elektrod ilustrovaných v Obr. 1 - 3. Jak bude být pohotově porozuměný těmi kvalifikovaný v umění, jiný napájení který je schopné z poskytující impulsová návěští diskutovaná nad mohla být nahrazený pro to.
Napájení ilustrovaný ve Obr. 5 zahrnuje následující části a jejich příkladné součásti nebo hodnoty:

Astabilní obvod je připojený k základu tranzistorový TR1 skrz odporníkový R2. Sběratel tranzistorový TR1 je připojený k napěťový zásobovací Vcc skrz odporníkový R5 a základ tranzistorový TR2 skrz odporníkový R3. Sběratel tranzistorový TR2 je připojený k napěťový zásobovací Vcc skrz odporníkový R6 a základ tranzistorový TR3 skrz odporníkový R4. Sběratel tranzistorový TR3 je připojí k jednomu z elektrod z buňky a diody D2. Zářiče z tranzistorový TR1, TR2, TR3 jsou uzemní. Odporníci R5 a R6 slouží jako sběratelská množství pro tranzistorový TR1 a TR2, příslušně. Buňka slouží jak sběratelský náklad pro tranzistorový TR3. Odporníci R2, R3 a R4 slouží pro příslušně zajistit, aby tranzistorovému TR1, TR2 a TR3 jsou nasycený. Dioda D2 chrání zbytek obvodu z nějaký indukovaný zadní emn uvnitř buňky.

Astabilní obvod je užívaný pro generovat sled impulzů v specifickém čase a se specifické signál-mezera procento. Tento sled impulzů je poskytnutý základu tranzistorový TR1 skrz odporníkový R2. Tranzistorový TR1 operuje jak obrácený vypínač. Tak, kdy astabilní obvod produkuje výstupní puls, vztažné napětí tranzistorový TR1 jde vysoký (i.e.,blízko u Vcc nebo logika 1). Z toho důvodu, napěťová úroveň sběratele tranzistorový TR1 jde nízký (i.e.,blízko u melte nebo logiku 0).

Tranzistorový TR2 také operuje jak invertor. Když sběratelská voltáž tranzistorový TR1 jde nízký, vztažné napětí tranzistorový TR2 také jde nízký a tranzistorový TR2 otáčí mimo. Z toho důvodu, sběratelská voltáž tranzistorový TR2 a vztažné napětí tranzistorové TR3 jde vysoké. Proto, tranzistorový TR3 zapne v souladu se signál-mezera procentem vyhlásilo astabilní obvodem. Když tranzistorový TR3 je na, jeden elektroda buňky je připojená k Vcc a ostatní jsou uzemní skrz tranzistorový TR3. Tak, tranzistorový TR3 může být zapnutý (a mimo) a proto tranzistorový TR3 efektivně slouží jako silnoproudý spínač pro elektrody z buňky.

Obr. 6 - 8 ilustruje další ztělesnění z buňky které jsou podobná jako ztělesnění z Obr. 1 - 3, příslušně. Nicméně, každý ze ztělesnění z Obr. 6 - 8 dále zahrnuje roli 104 uspořádaný nad elektrodami a výkonovými předávacími místy 107 připojený k roli 104. Rozměry cívky 104 mohou být, například, 5x7 cm a má, například, 1500 závitů. Role 104 je ponořené pod hladinou vody 110.

Ztělesnění z Obr. 6 - 8 dále zahrne nepovinný vypínač 121 který může být zapnut nebo mimo uživatelem. Když vypínač 121 není zavřené, pak buňka vytváří základním způsobem stejnou strukturu jak Obr. 1 - 3 a tak může být ovládaný stejným způsobem popsaný ve Obr. 1 - 3 produkovat ortohydrogen a kyslík. Když vypínač 121 je zavřené,  cívka 104 dělá buňku schopnou z produkování kyslíku a buď (1) parahydrogen (2) směsi parahydrogen a ortohydrogen.

Když vypínač 121 je zavřené (nebo nenezahrnutá), role 104 je připojeny propojovací svorky 106 a vypínač 121 (nebo přímo spojené jen propojovací svorky 106) k napájení tak, že role 104 může přijmout impulsový signál. Jak bude projednaný dole, toto napájení může být vytvořený obvodem ilustrovaným ve Obr. 9.

Když cívka 104 a elektrod 105a, 105b přijme luštěniny, je možné produkovat bublinky ortohydrogen nebo parahydrogen - vodíku a ortohydrogen. Bublinky jsou vytvořené a plout do povrchu vody 110 jak diskutovaný ve Obr. 1 - 3. Když role je impulsová s vyšším proudem, větší množství parahydrogen je vyprodukovaný. Nadto, proměnnou voltáží cívky 104, větší/malé procento ortohydrogen / parahydrogen může být vyprodukovaný. Tak, kontrolním napěťovým stupněm, aktuální úrovní a četností (diskutovaný dole) poskytnutý cívce 104 (a parametry jako napěťový stupeň, aktuální úroveň, četnost, signál-mezera procento a křivky poskytnutý elektrodám 105a, 105b jak diskutovaný nad) složením plynů produkovaných buňkou může být řízenou.

Například, je možné produkovat jen kyslík a ortohydrogen jednoduše odpojením cívky 104. To je také možnost produkovat jen kyslík a parahydrogen poskytující vhodné impulsové signály k cívce 104 a elektrody 105a, 105b. Všechny výhody a výsledky diskutovaly o v souvislosti se ztělesněními z Obr. 1 - 3 jsou stejně odvozené ze ztělesnění z Obr. 6 - 8. Například, buňky z Obr. 6 - 8 jsou samo -- vyrovnat tlak, požadovat žádný- chemický katalyzátor, ne velmi nevytápí vodu 110 nebo buňka, a produkuje velké množství vodíkových a kyslíkových plynů ze skromného množství vstupního výkonu, bez bublinek na elektrodách.

Značné množství času musí projít před dalším pulsem dá aktuální do cívky 104. Z toho důvodu, četnost impulsového signálu je mnohem nižší než to poskytnutý elektrodám 105a, 105b. Podle toho, s typem role 104 mající rozměry popsanou výši, četnost impulsových signálů mohou být tak vysoko, jak 30 Hz, ale je raději 17 - 22 Hz získat optimální výsledky.

Parahydrogen nebude tak vysoce hořlavý jak ortohydrogen a z toho důvodu je pomalejší hořící forma vodíku. Tak, jestli parahydrogen je produkovaný buňkou, parahydrogen může být doplněný k vhodnému zařízení jako sporák nebo pec poskytnout zdroj energii nebo teplu s pomalejším plamenem.

Obr. 9 ilustruje příkladné napájení pro poskytující D.C. impulsová návěští jako ti ilustrovaný ve Obr. 4a- 4c do elektrod ilustrovaných ve Obr. 6 - 8. Dodatečně, napájení může poskytnout další impulsový signál k roli. Jak bude být pohotově porozuměný těmi kvalifikovaný v umění, jiný napájení který je schopné z poskytující impulsová návěští diskutovaná nad do elektrod z buňky a cívky může být nahrazený pro to. Alternativně, impulsová návěští poskytnutý elektrodám a cívce může být poskytnuté dvěma oddělenými napájeními.

Část napájení (astabilní obvod, R2- R6, TR1- TR3, D2) poskytující impulsový signál k elektrodám z buňky je identický k ilustrovaný ve Obr. 5. Napájení ilustrovaný ve Obr. 9 dále zahrnuje následující části a jejich příslušné příkladné hodnoty:

      

Vstup dělení N pultem (děličem) je připojený k sběrateli tranzistorový TR1. Výstup rozdělovače je připojený k monostabilní klopnému obvodu a výstup monostabilní klopného obvodu je připojený k základu tranzistorový TR4 skrz odporníkový R1. Sběratel tranzistorový TR4 je připojený k jednomu konci cívky a diody D1. Druhý konec cívky a dioda D1 je připojený k napěťový zásobovací Vcc. Odporníkový Ri zajistí, aby, že TR4 je plně nasycený.

Dioda D2 předejde nějaký indukovaný zadní emn vygenerovaný uvnitř cívky z ničení zbytek obvodu. Jak ilustrovaný ve Obr. 6 - 8, vypínač 121 může také začleněný do obvodu dovolit uživateli přepnout mezi (1) buňka který produkuje ortohydrogén a kyslík, a (2) buňky které produkuje přinejmenším parahydrogen a kyslík.

Vysoké/nízké přepínání sběratelské voltáže tranzistorový TR1 dá impulsový signál k rozdělovači. Rozdělovač dělí tento impulsový signál N (kde N je přirozené číslo) produkovat impulsový signál výstupní. Tento signál výstupní je užívaný pro spustit monostabilní klopný obvod. Monostabilní klopný obvod obnoví délku impulzu se aby to má vhodné načasování. Signál výstupní z monostabilní klopného obvodu je poskytnutý základu tranzistorový TR4 skrz odporníkový R1 přepnout tranzistorový TR4 na/mimo. Když tranzistorový TR4 je zapnut, role je umístěný mezi Vcc a země. Když tranzistorový TR4 je vypnut, cívka je odpojená ze zbytku obvodu. Jak diskutovaný spolu s Obr. 6 - 8, četnost impulsového signálu poskytnutého cívce je komutovaná v poměru raději mezi 17 - 22 Hz; i.e.,mnohem nižší než četnost impulsového signálu poskytla do elektrod.

Jak je uvedeno nahoře, to nenení požadovaný že obvod (rozdělovač, monostabilní klopný obvod, R1, TR4 a D1) poskytující impulsový signál k roli být připojený k obvodu (astabilní obvod, R2- R6, TR1- TR3, D2) poskytující impulsový signál k elektrodám. Nicméně, spojovací okruhy takto poskytnou snadnému způsob jak uvést impulsový signál k cívce.

Pracující model současného vynálezu úspěšně je postavený a ovládaný s příkladný a optimální parametry indikovaný nad generovat ortohydrogen, parahydrogen a kyslík z vody. Výstupní plyn z modelu byl spojený trubkou k mnohonásobnému přístupu malého válcového benzinového motoru, s karburátorem odstraněným, a má tak úspěšně běžet takový motor bez jakéhokoliv benzinu.

Další výhody a modifikace pohotově se stanou ti kvalifikovaný v umění. Proto, současný vynález není omezený do specifických detailů a představujících zařízení ukázaných a popisovaný zde. Podle toho, různý modifikace mohou být udělaný bez odcházení z ducha nebo rozsahu vynálezu jak definovaný připojenými tvrzeními.

* * * * *

Návštěva Xogen vidět více na tomto vynálezu a pohledu online film