Motor na vodu

Jean Louis Naudin

.TOPlistTest sekačky na trávu s multipalivovým procesorem Paula Pantone
Autor: JNLabs - Jean Louis Naudin

Veškeré informace a publikovaná schémata jsou volné k nekomerčnímu soukromému použití.

Multipalivový procesor GEET je nová, celosvětově patentovaná technologie (US005794601A1), jejímž tvůrcem je Paul Pantone. Tento revoluční palivový systém umožňuje běžnému čtyřtaktnímu motoru pracovat se směsí vody a uhlovodíků. 

Endotermický plazmový reaktor může používat všech druhů paliv (benzín, naftu, petrolej, surové oleje a jiné látky na bázi uhlovodíků…). 
Vícepalivový procesor umožňuje významné snížení výfukových zplodin - téměř 85% oproti konvenčnímu motoru.

Testy provedené mnoha průmyslovými laboratořemi i soukromými experimentátory ukázaly, že správně odladěné motory vybavené tímto zařízením běží dokonce i na směs v poměru 20% uhlovodíku na 80% vody...

Zařízení sestává z tří základních částí: 

- Sací a výfukové přípojky 
- Endotermického reaktoru (zahrnujícího magnetickou tyč v pyrolytické komoře) 
- Promývačky plynů. 

Po instalaci zařízení GEET motor nepotřebuje konvenční karburátor, tlumič výfuku a katalyzátor.

Testy upravené sekačky na trávu s vícepalivým procesorem GEET

Měl jsem to potěšení sám vyzkoušet sekačku poháněnou čtyřtaktním motorem s vícepalivým procesorem, který vynalezl Paul Pantone. Všechny použité součástky jsou standardní a pocházejí z obchodu pro domácí kutily či oddělení instalačních potřeb v supermarketu. Jednotlivé díly byly zvoleny tak, abych se co nejvíce přiblížil původnímu návodu, který Pantone publikoval k volnému využití v internetovém článku 11.11.1999. Dole na této stránce si můžete stáhnout kompletní schéma testované soupravy, která plně splnila mé očekávání. Promývačka plynů je zhotovena z obyčejného plechového pětilitrového kanystru. Zařízení bylo namontováno tak, aby stroj mohl sloužit svému účelu (sekání trávy).Popis a základní principy endotermického plazmového reaktoru:

Srdcem vícepalivového procesoru GEET je autoindukční plazmový generátor, plazmový reaktor, v němž probíhá endotermická reakce. 

Endotermický reaktor se skládá z dvou souosých ocelových trubek (nepozinkovaných!):

- vnitřní trubky (se závitem na obou koncích), takzvané pyrolytické komory (délka 430 mm, světlost 15 mm). Uvnitř této trubky je ocelová tyč o délce 300 mm a průměru 13 mm (před vypálením nezmagnetizovaná). Jedna strana této ocelové tyče je zaoblená, aby po demontáži mohla být rozpoznána její magnetická polarita. Tuto tyč udržují v centru pyrolytické komory tři malé železné nýtky, přivařené na obou koncích trubky. 


- externího obalu komory, "černé" ocelové trubky o délce 300mm s vnitřním průměrem 26 mm, opatřené na obou koncích závitem. 
Oba válce jsou na obou koncích souose upevněny ve dvou redukčních T fitincích (viz schéma). 

Promývačka plynů je plechová nádržka, obsahující směs vody a uhlovodíku (benzínu, nafty, petroleje, neupraveného oleje a jiných látek na bázi uhlovodíků...). 
Žhavé výfukové plyny z motoru, proudící vnější částí reaktoru, mají velkou kinetickou energii a současně zahřejí na velmi vysokou teplotu ocelovou tyč (akumulující teplo) v ose pyrolytické komory. Výfukové plyny po průchodu generátorem vnikají do směsi vody a uhlovodíku, obsažené v promývačce. Vypařování směsi je silně podporováno podtlakem vytvářeným sáním motoru a současným tlakem výfukových plynů. Kinetickou energii uvolněných výparů posléze značně zvýší zúžený průchod pyrolytickou komorou (Venturiho efekt). Kombinace vysoké teploty a nárůstu kinetické energie vyvolává termochemický rozpad (molekulární defekt) vodních výparů v palivové směsi. 

Endotermický reaktor funguje jako elektro-plazmo-chemická jednotka (EPC), produkující vysoce výkonnné palivo na bázi rozpadu ve směsi obsažené vody. Tuto skutečnost potvrzuje velké množství plynného kyslíku (O2), měřitelné ve výfukových plynech.

.


.


.
ZÁBĚH. Pro uvedení do provozu je nezbytná doba záběhu, trvající nejméně 20 minut (motor přitom musí běžet na čistý bezolovnatý benzín). Podle doporučení Paula Pantone musí být zařízení v záběhu postaveno tak, aby endotermický generátor (2) byl nasměrován podle severo-jižní zemské magnetické osy. Horká strana reaktorové komory (vstup výfuku z motoru) přitom musí směřovat na sever. Po záběhu mohou začít další zkoušky.

První úspěšný test byl uskutečněn s čistým bezolovnatým 95okt. benzínem, druhý se směsí 50% vody a 50% benzínu. 
Největším překvapením byl pokus provedený se směsí 75% VODY a 25% benzínu (95okt.): upravená sekačka na trávu na ni běží velmi dobře i při normálním použití…

.


.
Nastartování je bezproblémové (jako u normální sekačky). Před nastartováním stačí jednoduše vstříknout malé množství paliva před vstup sacího ventilu (5). Když motor běží, je nezbytné vyčkat asi minutu, než generátor plynu získá optimální provozní teplotu (přibližně 800°C). Po ustálení teploty, už motor sekačky může pracovat na plný výkon. Otáčky lze seřídit klapkami 3, 4, 5.
.

.
Výfukové plyny jsou velice čisté a téměř nezapáchají.
Mohu plně potvrdit, že motor sekačky vybavené multipalivovým procesorem GEET velmi dobře funguje se směsí 75% vody a 25% benzínu.

Dodatečné poznámky: Hlavním a myslím nedůležitějším faktorem je u vícepalivových procesorů GEET jejich schopnost využít jakýkoli druh uhlovodíků jako nafty, metylalkoholu, benzínu, různých rozpouštědel, kerosinu, bionafty smíšené s vodou atd…

Za svou osobu mohu říci, že palivový procesor GEET mé upravené sekačky funguje VELMI DOBŘE, přesně v souladu s původním návodem od Pantone:

- Upravený motor má mnohem nižší hladinu výfukových emisí, přičemž teplota výfukových plynů je o mnoho nižší než u stardardního motoru;
- zařízení pracuje s nekonvenčními palivy;
- systém plně nahrazuje konvenční karburátor.

Nejedná se o žádný speciální motor na vodu, sekačka je vybavena běžným spotřebním čtyřtaktním agregátem ( LAV35 Tecumseh, 3.5HP ) a běží pomocí vlastní vícepalivové miniaturní rafinerie na palubě… Je to jistě velmi užitečné zařízení pro každého, kdo chce využívat libovolný zdroj uhlovodíků… 


Jestliže si tuto věc chcete sami ověřit, stáhněte si schéma přestavby ZDE 

Veškeré zde uvedené informace a diagramy jsou určeny pouze k nekomerčnímu soukromému použití.

Upozorňujeme, že všechny zkoušky musí být prováděny na volném prostranství s přiměřeným množstvím volného místa, pouze lidmi kvalifikovanými pro obsluhu testovaného zařízení. Toto je experiment, a proto předem odmítáme jakoukoliv zodpovědnost na eventuální poškození, způsobená v průběhu vašich pokusů. 
Za vše, co děláte, nesete vlastní zodpovědnost.


Zdroj: http://jlnlabs.online.fr/bingofuel/pmcjlnen.htm


Překlad gewo, duben 2003

 

WM magazin, 2003,   www.mwm.cz